La empresa

POLITICA DE QUALITAT

La Direcció defineix la seva Política del Sistema de Gestió de la Qualitat com a part integrant de la Política general i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de tot el personal.

Com a forma d’expressar el seu compromís amb la gestió de la qualitat, el Sistema de Gestió de la Qualitat de COSABAL està basat en la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001: 2015 «Sistemes de Gestió de la Qualitat – Requisits».

La Política del Sistema de Gestió de la Qualitat de COSABAL és la següent:

Som una central de compres dedicada a la comercialització de tot tipus d’articles funeraris, creada amb el propòsit de donar als nostres clients les màximes garanties de servei i qualitat a un preu competitiu dins del nostre mercat.

Disposem, a les nostres instal·lacions, de tots els articles funeraris que els nostres clients puguin necessitar, adquirint el compromís de donar un servei de lliurament de les comandes realitzades en la major brevetat possible amb l’objectiu de que els nostres clients minimitzin els estocs a les seves instal·lacions, respectant el marc legal vigent, a més de millorar, contínuament, l’eficàcia tant del nostre servei com del nostre sistema de gestió de la qualitat. 

Donada la situació actual dels mercats cap als productes ecològics i tractant de actualitzar la empresa a les necessitats dels nostres clients, apostem per els fèretres ecològics (actualment mes del 90%) així com per proveïdors de proximitat. 

Amb tot això, busquem l’increment de la quota de mercat, la satisfacció dels nostres clients, en quant a l’agilitat del nostre servei i la qualitat dels nostres productes, així com la resolució, de forma eficaç, dels problemes que els puguin sorgir als nostres clients derivats dels articles subministrats.

Aquesta política serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l’organització i tractats de forma específica d’acord amb la documentació complementària del manual.

Per assolir aquests objectius, COSABAL posseeix un personal altament motivat i qualificat que a través de la formació adequada i mitjançant informació documentada pugui dur a terme les tasques encomanades.

La dirección, 15/11/21

Aenor Empresa Registrada Certificado SGC 2018_ER1246_2010                 Certificado IQNET 2018_ES1246_2010